32 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2007

Op zaterdag 17 maart jl. vond in Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 32e landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die twee en dertig jaar is dit evenement uitgegroeid tot het grootste Radioamateur evenement van ons land. Er stonden 330 stands en alleen al het aantal mensen dat bij deze stands betrokken was bedroeg 849. Dat de markt een internationaal karakter heeft gekregen is het beste te zien aan de standhouders, deze kwamen uit de landen PA, ON, LX, D, F, G, HG, HB9, SP. Ook als je rondliep, hoorde je naast Nederlands vreemde talen, waarin Duits, Frans en Engels overheerste. Het bezoekersaantal is over de jaren redelijk stabiel, of het de aantrekkende economie is weten wij niet, maar de organisatie kon dit jaar zelfs 14,5% meer betalende bezoekers noteren als het afgelopen jaar. Het aantal mensen in de zaal zit dan zo tegen de 5200. Dit is toch bijzonder want vele gelijksoortige markten in binnen en buitenland noteren een teruggang. Het weer heeft zeker hiertoe bij gedragen het was wisselvalling en fris (niet geschikt voor de tuin). Het was gezellig druk, maar toch ook weer niet overdreven vol, wij nemen aan dat de verdeling over de dag redelijk gelijkmatig is geweest. Het aanbod was divers zoals we dat gewend zijn van deze markt, alle zaken die je verwacht op een dergelijke markt aan apparaten, meetapparatuur, gereedschappen, antennes, onderdelen, HF, SHF was aanwezig. Het prijsniveau is in de loop van de jaren wel gestegen, maar als je goed keek was er best nog wel een koopje te halen. Hoewel dit het derde jaar was dat er een rookverbod gold, iets wat u ongetwijfeld bij meer gelegenheden in de toekomst zult aantreffen, was dit nog steeds niet voor iedereen duidelijk. Ondanks de opschriften en de omroeper die dit regelmatig liet horen, het zal wel gewenning zijn. Het merendeel van de standhouders die we spraken was tevreden met hun omzet. Wat ook opviel was dat het publiek altijd weer enthousiast is. Ondanks dat je van veel bezoekers hoort, we komen alleen kijken, ik ben eigenlijk niet van plan wat te kopen, zie je toch bijna iedereen met de handen vol het pand verlaten!! Op een dergelijke markt gebeurt ook van alles. We noteerden drie gevallen waar de EHBO moest ingrijpen, maar gelukkig liep dit goed af. Een geval van vermeende autodiefstal bleek bij nader inzien, loos alarm, iemand die gelukkig niet goed had gekeken. Ook constateren we zoals ieder jaar, weer een enkele standhouder, die aangaf, dat mensen zonder iets te betalen, spullen hadden meegenomen.
Voor de hobbyisten was deze dag een prachtige dag waar zeer veel mensen buitengewoon veel plezier aan hebben beleefd. Graag wil ik hierbij de medewerkers en alle vrijwilligers danken voor hun assistentie, alleen met hun hulp is het mogelijk een dergelijk evenement te organiseren. De organisatie trok daarom die avond weer moe maar voldaan huiswaarts. De 33e markt zal plaatsvinden op 15 maart 2008 in Autotron te Rosmalen (’s-Hertogenbosch).
Tot het volgende jaar!

Paul, PA0STE