Nederlands:

Privacy statement:

Hiermee verklaart de Stichting BRAC, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 41086274, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming .

Voor het overdragen van uw gegevens in text formaat, het wissen, het inzien in text formaat, rectificatie en aanvulling, het beperken van uw gegevens verwerking en bezwaar maken tegen de  verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen via email met het secretariaat via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Bij herhaalde aanvragen per jaar kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht.  De Stichting BRAC verwerkt geen gegevens automatisch.

Deutsch:

Datenschutzerklärung:

Die Stichting BRAC, eingetragen bei Kamer van Koophandel Oost Brabant unter Nummer 41086274, erklärt die Datenschutz-Grundverordnung zu erfühlen.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf über Email mit dem Sekretariat via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. für die Übertragung Ihre Daten im TXT Format, das Lösschen, das Einsehen, Änderung oder Ergänzung, die Einschränkung der verarbeitete Daten, und Einspruch gegen die Verarbeitung Ihre Daten . Bei merhfach Jährlich eingehende Antragen können Kosten anfallen. Die Stichting BRAC verarbeitet keine Daten automatisch.

English:

Privacy statement:

The Stichting BRAC, registered under number 41086274 at the Kamer van Koophandel Oost Brabant declares to comply to the General Data Protection Regulation.

For exchange in text format, deletion, check, mutation, request to limit the use and protest against the use of your data please contact the secretariat via email via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. For repeated requests costs can be applicable. The Stichting BRAC does not process data automatically.