31 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2006

Op zaterdag 18 maart jl. vond in Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 31e landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die een en dertig jaar is dit evenement uitgegroeid tot het grootste Radioamateur evenement van ons land. Er stonden 330 stands en alleen al het aantal mensen dat bij deze stands betrokken was bedroeg 825. Dat de markt een internationaal karakter heeft gekregen is het beste te zien aan de standhouders, deze kwamen uit de landen PA, ON, LX, D, F, G, HG, HB9, LY2, SP. Ook als je rondliep, hoorde je naast Nederlands vreemde talen, waarin Duits, Frans en Engels overheerste. Het bezoekersaantal is over de jaren redelijk stabiel, waardoor de organisatie dit jaar zelfs 2% meer bezoekers kon noteren als het afgelopen jaar, het aantal mensen in de zaal zit dan zo tegen de 5000. Dit is toch bijzonder want vele gelijksoortige markten in binnen en buitenland noteren een teruggang. Het weer heeft zeker hiertoe bij gedragen het was droog en zonnig maar koud (niet geschikt voor de tuin). Het aanbod was divers zoals we dat gewend zijn van deze markt, alle zaken die je verwacht op een dergelijke markt aan apparaten, meetapparatuur, gereedschappen, antennes, onderdelen, HF, SHF was aanwezig. Het prijsniveau is in de loop van de jaren wel gestegen, maar als je goed keek was er best nog wel een koopje te halen. Hoewel dit het tweede jaar was dat er een rookverbod gold, iets wat u ongetwijfeld bij meer gelegenheden in de toekomst zult aantreffen, was dit nog steeds niet voor iedereen duidelijk. Ondanks de opschriften en de omroeper die dit regelmatig liet horen, het zal wel gewenning zijn. Het merendeel van de standhouders die we spraken was tevreden met hun omzet. Wat ook opviel was dat het publiek altijd weer enthousiast is. Ondanks dat je van veel bezoekers hoort, we komen alleen kijken, ik ben eigenlijk niet van plan wat te kopen, zie je toch bijna iedereen met de handen vol het pand verlaten!! Op een dergelijke markt gebeurt ook van alles. We noteerden twee incidenten. Een man werd onwel, maar gelukkig liep dit met de assistentie van de EHBO en GGD goed af, en een geval van diefstal, waar de politie aan te pas kwam.
Voor de hobbyisten was deze dag een prachtige dag waar zeer veel mensen buitengewoon veel plezier aan hebben beleefd. Graag wil ik hierbij de medewerkers en alle vrijwilligers danken voor hun assistentie, alleen met hun hulp is het mogelijk een dergelijk evenement te organiseren. De organisatie trok daarom die avond weer moe maar voldaan huiswaarts. De 32e markt zal plaatsvinden op 17 maart 2007 in Autotron te Rosmalen (’s-Hertogenbosch).
Tot het volgende jaar!

Paul, PA0STE