34 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2009

Op zaterdag 14 maart jl. vond in Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 34e landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die vier en dertig jaar is dit evenement uitgegroeid tot het grootste Radioamateur evenement van ons land. Het was spannend, want we hebben gezien wat er met de radiomarkten in onze omgeving gebeurd, zal de economische recessie ook ons treffen?. Het bezoekersaantal is over de jaren stabiel tot licht stijgend, de organisatie kon dit jaar ca. 5% meer betalende bezoekers noteren als het afgelopen jaar, daarmee blijken we toch recessie bestendig te zijn. Het aantal mensen in de zaal, zit dan ruim boven de 5000. Van veel kanten hoorden we dat de indruk bestond dat het veel drukker was. Dat was dan ook inderdaad het geval, vooral morgens kort na de opening was het even erg druk, maar dit werd iets later gelukkig een stuk beter. Het was gezellig druk, maar toch ook weer niet overdreven vol. Er stonden 317 stands en alleen al het aantal mensen dat bij deze stands betrokken was bedroeg ca 800 personen. Afgezien van een enkele plotseling ziek geworden standhouder, waren alle stands bezet. Dat de markt een internationaal karakter heeft gekregen is het beste te zien aan de standhouders, deze kwamen uit de landen PA, ON, LX, D, F, G, HG, SP. Ook als je rondliep, hoorde je naast Nederlands vreemde talen, waarin Duits, Frans en Engels overheerste. Het aanbod was divers zoals we dat gewend zijn van deze markt, alle zaken die je verwacht op een dergelijke markt aan apparaten, meetapparatuur, gereedschappen, antennes, onderdelen, HF, SHF, computer onderdelen, waren aanwezig. Het prijsniveau is in de loop van de jaren wel gestegen, maar als je goed keek was er best nog wel een koopje te halen. Hoewel dit het vijfde jaar was dat er een rookverbod gold, wat u ook bij andere gelegenheden zult aantreffen, was dit nu voor iedereen duidelijk, en men hield zich ook goed aan deze regeling. Het merendeel van de standhouders die we spraken waren tevreden met hun omzet. Wat ook opviel was dat het publiek altijd weer enthousiast is. Ondanks dat je van veel bezoekers hoort, we komen alleen kijken, ik ben eigenlijk niet van plan wat te kopen, zie je toch bijna iedereen met de handen vol het pand verlaten!! Als dit, wat eigenlijk ook onze doelstelling is, betekent dat al deze mensen ook hiermee gaan knutselen en experimenteren, dan hebben we bereikt wat we wilden. Op een dergelijke markt gebeurt ook van alles. We noteerden een geval waar de EHBO moest ingrijpen, maar gelukkig liep dit goed af. Een kritische noot wil ik toch ook nog laten horen, eigenlijk een stuk begrip en verdraagzaamheid voor onze invaliden medeamateurs, die ondervonden de nodige problemen, van het bezetten van hun speciale parkeerplaats door validen tot het verdringen en wegdrukken bij de stands. Voor de hobbyisten was deze dag een prachtige dag waar zeer veel mensen buitengewoon veel plezier aan hebben beleefd. Graag wil ik hierbij de medewerkers en alle vrijwilligers danken voor hun assistentie, alleen met hun hulp is het mogelijk een dergelijk evenement te organiseren. De organisatie trok daarom die avond weer moe maar voldaan huiswaarts. De 35e RadioVlooienmarkt zal plaatsvinden op 13 maart 2010 in Autotron te Rosmalen.
Tot het volgende jaar!

Paul, PA0STE