Terugblik 36 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2011

Op zaterdag 12 maart jl. vond in het Autotron te Rosmalen (‘s-Hertogenbosch) de 36e landelijke Radiovlooienmarkt plaats. In die afgelopen zesendertig jaar is deze markt uitgegroeid tot het grootste Radioamateur evenement van ons land en ook in Europa behoort deze tot de grotere markten. Vorig jaar, in 2010, meenden we dat de economische recessie ook ons evenement zeker zou treffen. Tot onze verassing konden we toen een record aantal betalende bezoekers noteren. Het zou arrogant zijn te veronderstellen dat we dit aantal ook in 2011 zouden kunnen halen. Wie schetst onze verbazing dat we daar weer erg dicht bij zijn uitgekomen, met slechts een verschil van 3,5% en we komen daarmee ongeveer op het aantal van 2009. Het aantal mensen in de zaal, zit dan ruim boven de 5000. Vooral morgens kort na de opening was het even erg druk, maar het werd later weer wat rustiger. Het was gezellig druk, maar toch ook weer niet overdreven vol. Er stonden 332 stands en alleen al het aantal mensen dat bij deze stands betrokken was bedroeg 832 mensen. Afgezien van een enkele plotseling ziek geworden standhouder of medewerkers daarvan, waren alle stands bezet. Dit jaar hebben we weer heel wat mensen die aan de late kant waren met aanmelden moeten teleurstellen, vol is vol. Voor hen geldt, eerder en op tijd inschrijven. Dat kan al vanaf midden november. Dat de markt een internationaal karakter heeft gekregen is het beste te zien aan de standhouders, deze kwamen uit 12 verschillende landen. Als je rondliep, hoorde je naast Nederlands vele vreemde talen, waarvan Duits, Engels en Frans overheersten. Het aanbod was divers zoals we dat gewend zijn van deze markt. Alle zaken die je verwachtte aan apparaten, meetapparatuur, gereedschappen, antennes, onderdelen, HF, SHF en computer onderdelen, waren ook aanwezig. Het prijsniveau is in de loop van de jaren wel wat gestegen, maar als je goed keek waren er best nog wel koopjes te halen. De standhouders die we spraken waren tevreden met hun omzet. Wat ook opviel was dat het publiek altijd weer enthousiast is. Ondanks dat je van veel bezoekers hoort, we komen alleen kijken, ik ben eigenlijk niet van plan wat te kopen, zie je toch bijna iedereen met de handen vol het pand weer verlaten ! Als dit, wat eigenlijk ook onze doelstelling is, betekent dat al deze mensen ook gaan knutselen en experimenteren, dan hebben we bereikt wat we wilden. Daarnaast blijkt ook voor velen onze markt  weer een ontmoetingsplaats te zijn. Er werden dan ook verschillende afspraken gemaakt in de aanwezige horeca gelegenheden. Op een dergelijke markt gebeurt ook van alles. Dit jaar bleef de EHBO op twee kleinere voorvallen na, gelukkig werkeloos. Een kritische noot van het afgelopen jaar wil ik ook deze keer herhalen: heb begrip en wees verdraagzaam voor invalide medeamateurs. Die ondervonden ook dit jaar weer de nodige problemen, van het bezetten van hun speciale parkeerplaatsen door validen tot het verdringen en wegdrukken bij de stands.
Bij deze markt zijn we ernstig benadeeld door het parkeerbeleid van de exploitant, waarvan wij de hal huren, zij zelf behouden het beheer (en betaling) over haar eigen parkeerterreinen. Kort voor de markt is ons ter oren gekomen dat het aantal parkeerplaatsen sterk gereduceerd was, door het uitroepen van de gemeente van dit gebied tot waterwingebied, zodat er geen voertuigen meer mogen parkeren op niet gesloten ondergrond (ivm mogelijke lekkage). De halexploitant verzekerde ons echter, op onze noodkreet, dat zij dat wel zouden regelen. Het ging niet helemaal goed. Ik vind het natuurlijk zeer vervelend voor allen die hier nadeel van hebben ondervonden. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen, om te voorkomen dat ons dit nog een keer gaat overkomen.
Gelukkig hebben velen zich hierdoor niet laten afleiden. Het is een prachtige markt, waarbij de hobbyisten een schitterende dag hadden, en zeer velen hebben hier weer buitengewoon veel plezier aan beleefd. Graag wil ik hierbij de medewerkers en alle vrijwilligers danken voor hun assistentie, alleen met hun hulp is het mogelijk een dergelijk evenement te organiseren.
Ook de organisatie trok daarom die avond weer moe maar voldaan (en met gemengde gevoelens)  huiswaarts. De 37e Radiovlooienmarkt zal plaatsvinden op 10 maart 2012, weer in het Autotron te Rosmalen.
Tot het volgende jaar !

Paul, PA0STE, voorz. Stichting BRAC