2020StandhouderVoorAankondiging

Leuk dat u ook weer komt!

Wij hopen u weer te mogen begroeten op

  zaterdag 21 maart 2020

op onze

45ste  Landelijke Radio Vlooienmarkt

Oud-standhouders worden automatisch door ons aangeschreven (is uw (email)adres niet veranderd?).

Noteert u alvast ons banknummer:

ABN AMRO Bank: IBAN  NL19ABNA 0627 558  984 (BIC: ABNANL2A) ten name van Stg. BRAC in Best.

Onze voorwaarden staan ook op deze website.

Eind november publiceren we hier  hoe u zich kunt inschrijven als standhouder voor 2020. Ook de hobbybladen sturen we bericht.

De VERON Afdeling Den Bosch ziet u weer graag komen.

Namens de Stichting Bossche Radio Amateur Club (BRAC),

 

Rens Schoones, PA3FGA, secretaris