2020RadioVlooienMarktVoorwaarden

Voorwaarden Radiovlooienmarkt.

Deelname.
Inschrijven betekent dat u instemt met al onze voorwaarden.

Aansprakelijkheid.
Deelnemen gebeurt op eigen risico onder uitsluiting van en vrijwaring voor de Organisatie voor iedere aansprakelijkheid voor alle schades welke een deelnemer mocht overkomen.

Betalingen.
U dient vooruit te betalen.
De volgorde van ontvangst van de betaling is bepalend voor uw plaatsing.
Na ontvangst van uw overmaking krijgt u direct per E-mail of per post bericht of u geplaatst bent of niet. Later, ca. eind februari, ontvangt u uw stand nummer en verdere gegevens.

Indien u niet geplaatst wordt storten wij uw geld terug. Wij “bewaren” geen geld voor de volgende markt. U dient elk jaar opnieuw te reserveren en te betalen.

Opzeggen.
Indien u opzegt (om welke redenen dan ook) tot en met 2 zondagen voor de markt plaats vindt krijgt u de helft van de reserveringskosten van uw stand(s) terug. Indien uw opzegging ons na deze zondag bereikt vervalt uw volledige betaling en krijgt u niets meer retour.

Verkoop.
Het doel van de vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist.
Gebruikte en nieuwe apparatuur mag worden aangeboden, evenals onderdelen, antennes, meetinstrumenten en hobbygereedschappen, e.d. . Goederen die hiermee geen verband houden, zullen worden geweigerd en de stand moet worden ontruimd.
Alles naar het oordeel van de Organisatie.

Wettelijke Regels.
Alle geldende wettelijke regels zijn van kracht:
– Verkoop van illegale apparatuur is verboden.
– Roken is niet toegestaan.

Overlast.
Het veroorzaken van lawaai, licht shows, laser licht etc. is niet toegestaan.

Milieuplan.
U huurt bij ons een schone stand en die dient u ook weer schoon achter te laten.
Als niet iedereen hieraan mee werkt moeten de stand prijzen drastisch omhoog!
Help dus mee de huurprijzen voor iedereen betaalbaar te houden.
Bij het sluiten van de markt dient u uw eigen afval mee te nemen.
Er zijn geen containers geplaatst.

Parkeren.
Het parkeren is geheel in handen van de firma Libéma van wie wij het Autotron huren. Libéma is verantwoordelijk voor alle voorwaarden (prijzen) en de uitvoering.

Standhouders hebben hun eigen parkeerplaats die ’s ochtends wordt afgesloten.

Toegang tot de hal.
In- en uitgangen van het terrein en de hal moeten (voor hulpverlening) vrij blijven.
Tijdens het in- en uitladen kan hier kort van worden afgeweken als er een bestuurder bij het voertuig aanwezig blijft die deze verplaatst indien dit gevraagd wordt.

Algemeen.
Wij willen geen opsomming van regeltjes geven, maar te allen tijde geldt:
In alle gevallen bepaalt de Organisatie wat wel of niet is toegestaan.

Stichting Bossche Radio Amateur Club.