2019StandhouderVoorAankondiging

Leuk dat u ook weer komt!

Wij hopen u weer te mogen begroeten op

  zaterdag 16 maart 2019

op onze

44ste  Landelijke Radio Vlooienmarkt

Oud-standhouders worden automatisch door ons aangeschreven (is uw (email)adres niet veranderd?).

Noteert u alvast ons banknummer:

ABN AMRO Bank: IBAN  NL19ABNA 0627 558  984 (BIC: ABNANL2A) ten name van Stg. BRAC in Best.

Onze voorwaarden staan ook op deze website.

Eind november publiceren we hier  hoe u zich kunt inschrijven als standhouder voor 2018. Ook de hobbybladen sturen we bericht.

De VERON Afdeling Den Bosch ziet u weer graag komen.

Namens de Stichting Bossche Radio Amateur Club (BRAC),

Rens Schoones, PA3FGA, secretaris Paul Sterk, PA0STE, voorzitter